Behandelingen

Wij bieden tal van behandelingen aan in de praktijk.
Hieronder kan je een overzicht vinden van de meeste voorkomende behandelingen.

Mocht je toch nog andere of specifieke vragen hebben, aarzel zeker niet ons te contacteren.

Preventie is het belangrijkste om het gebit gezond te houden. Bij de jaarlijkse controle wordt het gebit gereinigd en eventuele gaatjes of problemen vroegtijdig gevonden. Zo kunnen meer uitgebreide behandelingen vermeden worden.

Ook besteden we aandacht aan de mondhygiëne. Een goede dagelijkse mondhygiëne is de basis voor een goed gebit. We proberen jou hier zo goed mogelijk in bij te staan met tips en advies.

Vervanging bij verlies van een of meerdere tanden kan gedaan worden met het plaatsen van een
implantaat. Een implantaat is een titanium schroef die in het bot geplaatst wordt. Daarop kan dan
een kroon of brug of prothese vast gemaakt worden. Dit alles zijn ingrepen die in de praktijk onder
lokale verdoving kunnen plaatsvinden.

Naast tandproblemen kunnen er ook problemen met het tandvlees of het kaakbot zijn. Om tandverlies te voorkomen is het naast je tanden verzorgen minstens even belangrijk de omliggende weefsels ook gezond te houden. Hierbij kan onze parodontoloog jou helpen.

Ook kunnen er esthetische correcties aan het tandvlees uitgevoerd worden om een mooiere glimlach te krijgen of om blootliggende en vaak gevoelige tandhalzen terug te bedekken.

Wanneer er te weinig gezond tandmateriaal overblijft, kan het nodig zijn een tandvulling op maat te maken.
Hierbij wordt er eerst gewerkt aan de tand om deze de juiste vorm te geven. Daarna maken we een afdruk van de resterende tand en wordt in samenwerking met het tandtechnisch labo een gepersonaliseerde vulling (ook gekend als kroon) vervaardigd. In een tweede stap wordt deze kroon aan de tand bevestigd. Klassiek wordt een kroon in porselein gemaakt. Al hebben we vandaag de dag ook nieuwe materialen (bijv. Zirconium) ter beschikking. Welk type materiaal er gebruikt wordt is afhankelijk van de positie en de functie van de tand.

In sommige gevallen kan deze techniek eveneens gebruikt worden om ontbrekende tanden te vervangen (dentale brug).

De tandartsen kunnen je hierover meer gedetailleerde info geven.

VOOR:

NA:

VOOR:

NA:

Indien er tijdens de controle een gaatje in de tand gevonden wordt, zal dit worden behandeld. Hierbij wordt het slechte tandweefsel weggenomen, de tand proper gemaakt en wordt de tand weer opgebouwd met composiet, het gekende witte vullingsmateriaal.

VOOR:

NA:

Wanneer tandbederf, een te diepe vulling, of andere oorzaken zenuwpijn in de tand geven kan het nodig zijn de tand te ontzenuwen. Hierbij wordt de tandzenuw uit de tand verwijderd en het kanaal in de tandwortel waarin de zenuw zich bevond, opgevuld en afgedicht. Dit zorgt er voor dat je verlost bent van je pijn.
Daarna is dikwijls nog een andere behandeling nodig om de kroon van de tand ook te herstellen.

VOOR:

NA:

In sommige gevallen, als een tand echt niet meer te redden valt, is een extractie noodzakelijk. Dit is het trekken van een tand. Een extractie staat niet automatisch gelijk aan een pijnlijke ervaring. De tand zelf en de regio rond de tand worden verdoofd en de tand wordt met de juiste technieken verwijderd. Daarna ontvangt je van de tandarts de nodige nazorgen en instructies.

Als er meerdere tanden ontbreken en je wenst deze te vervangen kan een gebitsprothese de oplossing zijn. Hierbij wordt op maat van jouw mond een gebit vervaardigd om esthetisch en functioneel herstel te bekomen. Hiervoor zijn meerdere afspraken nodig en wordt er nauw samengewerkt met het tandtechnisch lab.
Het grote verschil tussen een prothese en een tandbrug is dat een prothese steeds nog uit de mond kan genomen worden, terwijl een brug vast geplaatst wordt op tanden of implantaten.

Al vanaf jonge leeftijd is het belangrijk om het gebit te verzorgen. Door het melkgebit goed te verzorgen kunnen problemen op latere leeftijd voorkomen worden. Bij kinderen werken we op een aangepaste manier, zodat zij zich steeds op hun gemak voelen. We geven poetsinstructies, maken de tandjes proper en vullen gaatjes indien nodig. Ook volgen we de ontwikkeling van het definitief gebit nauw op.

De lach is het belangrijkste deel van het gezicht. Met verschillende technieken (bijv. composietrestauraties, facings in zowel porselein en composiet, kroon- en brugwerk,…) kunnen we de lach en harmonie in het gelaat herstellen.

Voor meer informatie neem je best contact op met de tandarts.

Voor en na:

Gebitsslijtage is een steeds vaker voorkomend probleem. Dit kan komen door bijv. erosie van overmatig frisdrankgebruik, parafuncties, zoals knarsen en nagelbijten, of slijtage door verwering en leeftijd. Vroeger werd hier nauwelijks iets aan gedaan. Vandaag de dag zijn de visies hierover veranderd. Gebitslijtage lijdt niet alleen tot een verlies van functie en esthetiek. Het kan ook andere problemen zoals zenuwpijn en kaakgewrichtsproblematiek veroorzaken. Iets wat op zijn beurt dan weer tot hoofdpijn, spierpijn en nekklachten kan leiden.

Bij een behandeling wordt eerst gekeken naar de oorzaak van het probleem. Eens deze aangepakt is, kan herstel van het gebit uitgevoerd worden. Dit kan door de tanden terug op te bouwen en door het gebit terug een correcte en stabiele ‘beet’ te geven.
Als laatste pijler is er preventie en onderhoud. Er moet aandacht besteed worden aan de opvolging zodat jij als patiënt niet opnieuw in dezelfde problemen hervalt. Ook hierbij wordt er naar een behandeling en opvolging op maat van de patiënt gekeken.

VOOR:

NA:

In onze praktijk is er nu ook de mogelijkheid om een kroon te maken in één en dezelfde zittijd.
Eerst maken wij een digitale scan van uw gebit, waarna we met gespecialiseerde software een op maat gemaakte kroon ontwerpen.
Deze wordt dan door ons in-house freestoestel geslepen terwijl de patiënt wacht.
Er is dus geen nood meer voor de klassieke afdrukken met pasta of de normale wachttijden en meerdere zittingen.
Ook facings en veneers kunnen op deze wijze vervaardigd worden. 

In de praktijk is er de mogelijkheid om tandheelkundige behandelingen te laten uitvoeren onder lachgas sedatie. Hierbij blijft de patiënt steeds bij bewustzijn, maar ervaart hij wel een veel lagere graad van stress en angst waardoor bepaalde behandelingen die bij een gewoon tandartsbezoek als lastig en stresserend ervaren worden nu wel vlotter uitgevoerd kunnen worden.

Lachgas sedatie is ideaal voor de angstige patiënt, zowel kinderen als volwassen, mensen met fobie of met extreme kokhalsreflex.

Voorafgaand aan de behandeling is er steeds eerst een intake gesprek, waarin wordt gekeken of de behandeling mogelijk is en wat de procedure van lachgas exact inhoudt.